ONDERSTEUNDE PROJECTEN

 

 

Inhijambia

Inhijambia is een lokale organisatie die zich richt op straatkinderen die leven op en rond de Mercado Oriental in Managua. Deze mercado beslaat een hele wijk in de hoofdstad en bestaat uit de lokale markt en een vuilnisbelt. Op de vuilnisbelt wonen en werken veel extreem arme gezinnen die uit het afval nog enigszins waardevolle materialen proberen te halen om zo in hun bestaan te voorzien. Hun huizen zijn kleine krotjes van golfplaat en landbouwplastic, vaak bewoond door meer dan 10 personen.

Het is een zeer gevaarlijke omgeving en kinderen lopen grote risico’s. Zij volgen geen onderwijs, zijn veelal slachtoffer van extreem geweld en velen van hen zijn lijmsnuivers. Meisjes staan vaak van jongs af aan bloot aan seksueel misbruik en uitbuiting. 

Ihijambia legt contact met deze kinderen, vangt hen op en probeert hun een veilige omgeving te bieden. In drie fases worden de kinderen van hun verslaving afgeholpen en krijgen zij de mogelijkheid om een normaal bestaan op te bouwen en uiteindelijk terug te keren in de maatschappij. Velen van hen zitten inmiddels op school, zijn aan het werk of studeren aan de universiteit. Sommigen keren na hun opleiding terug om te gaan werken als begeleider van kinderen binnen Inhijambia.

Binnen het programma van Inhijambia ondersteunt Stichting Monimbó de opvang en resocialisatie van een groep van 14 meisjes. Bij tien van deze meisjes is de thuissituatie dermate problematisch dat zij tot voor kort ook ’s nachts bij Inhijambia woonden.

In al haar wijsheid heeft het ministerie van Familiezaken begin 2017 besloten dat de meisjes voortaan ’s nachts weer bij hun familie moeten slapen. Een dramatische beslissing gezien hun problematische thuissituaties. Inhijambia heeft hierdoor de nachtopvang moeten sluiten. Het goede werk dat overdag wordt gedaan mag wel doorgaan en we hopen dat de intensieve begeleiding van Inhijambia gedurende de dag alsnog voldoende is om de meisjes toch een betere toekomst te bieden.

Ondanks deze tegenslag zijn we zeker van plan Inhijambia en “onze” meiden te blijven steunen. We laten hen niet in de steek!

 

Alternativa

Wij werken alweer meerdere jaren samen met microkredietorganisatie Alternativa die een door ons gefinancierd microkredietfonds beheert en leningen verstrekt aan kleine ondernemers, waaronder bijvoorbeeld marktkoopvrouwen. De organisatie vraagt een relatief lage rente, waardoor het voor ondernemers makkelijker is om het krediet terug te betalen en te voorzien in hun eigen bestaan. Naast deze kredieten geeft de organisatie ook ondersteuning aan de ondernemers door opleidingen en begeleiding. Het verstrekte fonds is al jaren succesvol door een uitstekende terugbetalingsmoraal. Dit is mede te danken aan de goede selectie door Alternativa en hun strikte terugbetalingsbeleid.

In november 2018 zijn wij een extra werving begonnen voor een tweede microkredietfonds dat 30 vrouwelijke ondernemers in Monimbó gaat helpen om de crisis door te komen.

 

 

AFGERONDE PROJECTEN

Stichting Monimbó heeft in de afgelopen 20 jaar een groot aantal projecten ondersteund. In de eerste jaren van ons bestaan werden onze gelden voor een belangrijk deel besteed aan het geven van noodhulp, aan huizenbouwprojecten en ondersteuning van de allerarmsten. Dit laatste gebeurde door het verstrekken van voedsel, kleding en schoeisel en van hulpmiddelen om hun bestaan te verbeteren, zoals het uitdelen van zaaigoed, mest, gereedschap en appelbomen. Dit om de zelfredzaamheid van de betrokken families te verbeteren.

Tevens heeft Stichting Monimbó in het Nicaraguaanse handboorbedrijf Perfor geholpen met een flinke startsubsidie. Mede hierdoor heeft Perfor een techniek kunnen ontwikkelen waarmee in de harde bodem van Nicaragua waterputten geslagen kunnen worden met een diepte van 50 meter. Het bedrijf plaatst hierop z.g. touwpompen met als resultaat een verbeterde toegang tot drink- en irrigatiewater voor arme boeren en plattelandsbewoners.

 

 

 

 

VERLEGGING VAN DE FOCUS

 

Inmiddels hebben wij onze focus verlegd en aangescherpt en richten wij ons het laatste decennium op projecten op het gebied van educatie en ondernemerschap.

 

Projecten op het gebied van educatie

Ook in het verleden heeft Stichting Monimbó diverse projecten op het gebied van educatie ondersteund. De belangrijkste hiervan zijn:

 

Alfabetiseringscursus voor marktkinderen die nooit hadden leren lezen en schrijven en te oud waren om rechtstreeks in het normale onderwijs te beginnen. Wij bekostigden voor dit project docentsalarissen en leermiddelen. 

 

Bricando Adelante (met sprongetjes vooruit) is het onderwijsproject dat mede het resultaat was van het tweejarig verblijf van onze bestuursleden Maarten en Veronique in Nicaragua. Met financiële ondersteuning van Stichting Jumpstart Jr. hebben zij het opleidingscentrum Nambue van de NGO Masinfa in Masaya een flinke impuls gegeven. Naast korte cursussen biedt Nambue nu ook een volledig middelbareschoolprogramma waarin leerlingen in vijf jaar een diploma kunnen halen binnen de praktische vakrichtingen secretariaat, boekhouden, toerisme, elektricien en aannemers. De opleidingen staan garant voor zowel vakkennis als (veel) praktijkervaring en geven daarmee een goede entree tot de arbeidsmarkt, alsook voldoende theoretische kennis voor toelating aan de universiteit

 

Media Becas (halve beurzen) was een door ons gesteund programma dat jongeren uit arme gezinnen de kans bood bij Nambue een opleiding te volgen door het beschikbaar stellen van studiebeurzen.

 

Tevens werd aan studenten die wegens geldgebrek hun laatste jaar van de studie (veelal technische vakopleidingen) dreigden te moeten staken studiebeurzen verstrekt.

 

In het verleden is er hulp aan diverse scholen geboden. Zo werd het Montessori-kleuterschooltje in Masaya met onze hulp opgeknapt, net als een vervallen school in een verwaarloosde wijk in Managua. Tevens zijn verschillende scholen van het broodnodige meubilair en speel- en leermiddelen voorzien. In deze projecten werd samengewerkt met de ouders van de leerlingen en met lokale ambachtslieden.

 

Voorzieningen in werkkapitaal en micro-kredieten

Stichting Monimbó verstrekte middels een Ambachtsbank aan 40 startende ondernemers werkkapitaal, waarmee zij materialen en gereedschappen hebben kunnen aanschaffen om een eigen ambachtsbedrijfje te beginnen.

 

 

 

 

Stichting Monimbó, Postadres: Beetslaan 106, 2281 TM Rijswijk, Nederland, Email: info(at)monimbo.org
IBAN: NL92 INGB 0007 5426 36, KvK: 41136042

Laatste wijziging 21 nov 2018
Typo3 website by NetCoop.nl