Welkom bij Stichting Monimbó


Stichting Monimbó is een bescheiden organisatie die kleinschalige ontwikkelingsprojecten op basis van lokaal initiatief ondersteunt. Hoewel de basis van Stichting Monimbó is gelegen in de arme Indiaanse volkswijk Monimbó te Masaya, worden inmiddels ook projecten in andere delen van Nicaragua ondersteund. De stichting onderhoudt daartoe contacten met lokale organisaties in Masaya, Managua en Léon en werft in Nederland fondsen voor de projecten.

 

Sinds maart 2008 heeft Stichting Monimbó de status ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn uw giften aftrekbaar van de belasting. Meer informatie vindt u op de pagina Uw hulp

 

Op dit moment werft Stichting Monimbó fondsen voor de volgende projecten:

 

Inhiambia: opvang straatkinderen en lijmsnuivers in Managua

Reeds sinds 2008 ondersteunt Stichting Monimbó de succesvolle organisatie Inhijambia, die straatkinderen en lijmsnuivers in Managua opvangt. In drie fases worden de kinderen van hun verslaving afgeholpen en krijgen zij de mogelijkheid om een normaal bestaan op te bouwen en naar school te gaan.

 

Alternativa: verstrekking van microkredieten

Er blijkt nog steeds een grote vraag naar microkredieten te bestaan voor het opzetten van kleine bedrijfjes. Alternativa vraagt een relatief lage rente waardoor het voor ondernemers makkelijker is om te voorzien in hun eigen bestaan. Tegelijkertijd is de terugbetalingsmoraal goed doordat Alternativa hierop een strikt beleid hanteert.

 

Giften voor deze projecten zijn van harte welkom op IBAN NL92 INGB 0007 5426 36 ten name van Stichting Monimbó te Rijswijk.

 

 

Stichting Monimbó, Postadres: Beetslaan 106, 2281 TM Rijswijk, Nederland, Email: info(at)monimbo.org
IBAN: NL92 INGB 0007 5426 36, KvK: 41136042

Laatste wijziging 9 apr 2017
Typo3 website by NetCoop.nl