Welkom bij Stichting Monimbó

Stichting Monimbó richt zich op het ondersteunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Nicaragua. De bestuursleden van de stichting, die is opgericht in 1996, hebben elk kortere of langere tijd doorgebracht in dit Midden-Amerikaanse land. De ondersteunde projecten zijn stuk voor stuk lokale initiatieven en worden door Nicaraguanen zelf beheerd.

 

Over Nicaragua

Nicaragua is een van de armste landen van Latijns-Amerika. Naast natuurrampen, zoals aardbevingen, orkanen en vulkaanuitbarstingen, kent het land een geschiedenis van dictatoriale machthebbers en frauduleuze regeringen. De corruptie is er ongekend hoog. Meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, maar geld voor armoedebestrijding komt niet of nauwelijks bij deze allerarmsten terecht.

Door recente politieke ontwikkelingen hebben veel Westerse landen, waaronder Nederland, hun ambassades in het land gesloten en de ontwikkelingssamenwerking stopgezet. De Nicaraguanen zijn nu min of meer aan hun lot overgelaten.

 

Focus op de jeugd

Stichting Monimbó trekt zich het lot aan van de armste Nicaraguanen en richt zich met name op jongeren. Wij geloven dat het ondersteunen van projecten voor de ontwikkeling en opleiding van de jeugd de beste kansen biedt om een betere toekomst te creëren.

 

De projecten

Op dit moment ondersteunen wij twee projecten. Verreweg ons grootste project is Inhijambia, dat opvang en resocialisatie van straatkinderen en jeugdige lijmsnuivers verzorgt. Daarnaast ondersteunen wij Alternativa, een organisatie die microkredieten verstrekt aan kleine ondernemers.

 

Onze werkwijze

Stichting Monimbó kiest zorgvuldig de te ondersteunen projecten, volgt ze vervolgens kritisch en streeft daarbij naar langdurige relaties. Hierbij maken wij gebruik van onze goede contacten in Nicaragua. Daarnaast gaan de bestuursleden regelmatig, op eigen kosten, op bezoek bij de projecten. Zo zorgen we ervoor dat het geld goed besteed wordt.

Onze bestuursleden zijn vrijwilligers en de enige kosten die gemaakt worden zijn administratieve kosten. Op deze manier komt minimaal 99% van de gedoneerde gelden daadwerkelijk ten goede aan de projecten in Nicaragua.  

 

Uw hulp

Monimbó is een kleine stichting die volledig afhankelijk is van giften. Uw gift, klein of groot, eenmalig of periodiek, is van harte welkom!

Sinds maart 2008 heeft Stichting Monimbó de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn uw giften aftrekbaar van de belasting. Meer informatie vindt u op de pagina Uw hulp. Giften zijn van harte welkom op IBAN NL92 INGB 0007 5426 36 ten name van Stichting Monimbó te Rijswijk.

 

 

 

Stichting Monimbó, Postadres: Beetslaan 106, 2281 TM Rijswijk, Nederland, Email: info(at)monimbo.org
IBAN: NL92 INGB 0007 5426 36, KvK: 41136042

Laatste wijziging 2 May 2021
Typo3 website by NetCoop.nl